küldetésünk

Értékelvű ismeretterjesztés, kutatás, hagyományőrzés professzionális színvonalon – ez a Kárpátia Stúdió küldetése. tovább...

történelmi magazinok

A Nagy Magyarország történelmi magazin célja: minél több olvasót rádöbbenteni arra a nyelvi, kulturális és sorsközösségre, amely a Kárpát-medence magyarjai között szétszakíthatatlanul fennáll – függetlenül attól, hogy a határ melyik oldalára kerültek.

Az Erdélyország történelmi magazin a Nagy Magyarország Erdélyben megjelenő mutációja.

könyvkiadás

A Nagy Magyarország Könyvek kötetei a történelem kevéssé ismert mozzanatairól, vitákat kiváltó eseményeiről, személyeiről szolgálnak további egyedi információkkal.

A Nagy Magyarország Dokumentumok eddig ismeretlen források közzétételével új megvilágításban tüntetik fel a XX. század történéseit.

történelemportál

Történelmi tanulmányok, portrék, interjúk, műemlékekkel, feltárásokkal kapcsolatos hírek olvashatók történelmi-kulturális weboldalunkon, a tortenelemportal.hu-n.

vármegyeház könyvesbolt

Magyar történelemmel, irodalommal, kultúrával foglalkozó könyvek, folyóiratok kedvező áron, olcsó házhoz szállítással a varmegyehaz.hu oldalon.

grafikai szolgáltatások

Kiadványtervezés és -szerkesztés, nyomdai előkészítés, weboldaltervezés. tovább...

híreink

Megjelent Popély Gyula új könyve

A történész professzor új monográfiájának címe Felvidék 1918–1928 – Az első évtized csehszlovák uralom alatt.

2014-05-30 14:49

Kémjátszmák

Megjelent a Kárpátia Stúdiónál Práczki István memoárja!

2014-03-17 11:28

A kommunista párt öklei

Hosszadalmas kutatómunkát követően született meg Bálint László új könyve. Eddig még nem készült ilyen jellegű és terjedelmű összeállítás az államvédelmi, illetve állambiztonsági szolgálat hivatásos állományáról.

2014-02-24 00:28

Új könyveink

Babucs Zoltán, Raffay Ernő és Szakály Sándor legújabb könyve is a Kárpátia Stúdiónál jelent meg.

2013-06-05 11:13

Történelemportál magazin az újságárusoknál!

A Történelemportál kéthavonta jelenik meg 40+4 oldalon. Keresse a lapot a nagyobb újságárusoknál, csak 295 Ft!

2013-05-29 09:07

további híreink...

vásárlás

A Kárpátia Stúdió kiadványait keresse az Anima üz­le­te­i­ben, kér­dez­zen rá be­sze­rez­he­tő­sé­gük­re az Önhöz leg­kö­ze­lebbi könyvesboltban! A Nagy Ma­gyar­or­szá­got ke­res­se a nagyobb új­ság­á­ru­sok­nál, a Relay és Inmedio üz­le­te­i­ben, pá­lya­ud­va­ro­kon, te­le­pü­lés­köz­pon­tok­ban, be­vá­sár­ló­köz­pon­tok­ban.

megrendelés

Előfizethet a Nagy Magyarország magazin nyomtatott változatára 3300 Ft-ért vagy a digitális változatra 1700 Ft-ért.

In­ter­ne­tes á­ru­há­zunk­ban, a Vármegyeház Könyvesboltban – egyéb könyvek és folyóiratok mellett – min­den ki­ad­vá­nyunk ked­vez­mé­nye­sen meg­ren­del­he­tő.

viszonteladók

Nagykereskedelmi partnerünk a Pult Kft. A terjesztés feltételeiről tájékozódjon a +36-20-370-8764 telefonszámon.

A határon túli forgalmazást a COLOR Interpress Kft. intézi, tel.: +36-1-243-9232, email: