Tűzzel-vassal a hazáért

Tűzzel-vassal a hazáért

A Maderspach család

A Maderspach-történet egy, a 18. század elején Magyarországra telepedett osztrák–német család közel három évszázadon átívelő históriájának tükrében mutatja be a reformkor, az 1848–49-es szabadságharc és az Osztrák–Magyar Monarchia szétverését követő honvédő harcok igaz valóját. A szívvel-lélekkel magyarrá lett, a hazájukká vált országért egymást váltó nemzedékeken át tűzzel-vassal küzdő Maderspachok békeidőben korszakos jelentőségű, ipartörténeti fontosságú gyárakat hoztak létre, ám ha kellett, fegyverrel a kézben álltak helyt osztrákok, románok, oroszok – mindenki ellen, aki kezet merészelt emelni a magyarokra. Domonkos László e dokumentumprózai művével új, korszerű megvilágításba helyezi az erkölcsi alapokon nyugvó természetes asszimiláció kérdéskörét is – miközben egyszerre olvashatunk izgalmas, ismeretlen tényeket is feltáró történelmi kaland- és családregényt, ipar- és technikatörténeti ízelítőt és nem utolsósorban: mély beleérző és átélőképességgel festett, nagyszabású históriai és társadalmi tablót.