Eltévedt hősök téves csatatéren

Eltévedt hősök téves csatatéren

Délvidéki razziák – A kaboli bírók esete

Az események főszereplője Horváth Mihály kaboli bíró, akit a helybeli szerbek Miskela néven ismertek. Horváth harmadmagával mentette meg a valójában már egybenőtt két falut az 1942 eleji razziától. Két társa, Molnár Andor, a másik Kabol bírója és Dunafalvy Lajos, a két falu közös csendőrőrsének parancsnoka volt. A faluba már megérkezett az odarendelt csendőrkülönítmény, és egy lista alapján 200 helybeli szerbet akartak elvinni. Ők hárman az életükkel szavatolták, hogy a névsorban szereplő személyek tisztességes magyar állampolgárok. Senkit nem végeztek ki!

Mi lett ezt követően a három férfi sorsa? Dunafalvyt nem sokkal később áthelyezték, a két bíró sorsa pedig tragikusra fordult. Az 1944 végén a faluban lezajlott partizánrazzia során mindkét bírót megölték a szerbek. A vérengzés első áldozata éppen Molnár Andor volt. Példát statuált rajta a titói hatóság, hogy ő nem való hősnek, téves oldalon küzdött.

Egy név szerint ismert partizán, a falubeli szerbek óhaja ellenére – nyilván felső utasításra –, szemtanúk előtt, az összekötözött kezű, addigra félholtra kínzott embert a saját késével mészárolta le. Az áldozat félelemtől dermedt védelmezői, látva, hogy egyik megmentőjük milyen iszonyatos halállal halt meg, a másikat kilopták a faluból. Horváth Mihályra csak néhány hónap múlva találtak rá, és egy év múlva végeztek vele, titokban. Pedig jogerős, az új hatalom bírósága által kimondott ítélet felmentette…