Kreatív műhely

Fő profilunk a lap- és könyvkiadás, ám meglehetős rutinnal rendelkezünk arculatok, logók, brosúrák, molinók, plakátok tervezése; honlapok, digitális tartalmak létrehozása terén. Munkatársaink több mint tíz éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, amelyet grafikai stúdiókban, közismert orgánumok szerkesztőségeiben, online alkalmazásokat fejlesztő cégeknél, illetve projektmenedzsment területen szereztek.

Kiadói küldetés

Értékelvű ismeretterjesztés, kutatás, hagyományőrzés professzionális színvonalon – kiadóként ez a Kárpátia Stúdió küldetése. A fő célkitűzésünk, hogy megismertessük az olvasóközönséggel a magyar és a kelet-közép-európai nemzetek elfeledett történelmét, felhívjuk a figyelmet a marxista történetírás máig ható torzításaira.

A hazai történelmi témájú kiadványokat olvasva, a médiában megszólaló történészeket hallgatva sokan joggal megkérdőjelezhették egyes események, személyek bemutatását az elmúlt két évtizedben is. A történelmet – az irodalom és a filozófia mellett – a nemzeti identitás egyik legfontosabb pillérének tartjuk, meggyőződésünk szerint egészséges történelemszemlélet nélkül nincs magyar öntudat.

Céljainkat eladható, egyszersmind tartalmilag és formailag is kiemelkedő nívójú kiadványokkal; a minőségi teljesítményt létrehozók tudományos közösséggé szervezésével; a valódi értékek, a helytállás, az öntudat felmutatásával szeretnénk elérni.