Magazinok

Nagy Magyarország és Erdélyország

A Kárpátia Stúdió által kiadott Nagy Magyarország egy látványos, ismeretterjesztő történelmi magazin, amely 2009. június 4. óta jelenik meg. A lap neve nem valami nosztalgiázó, hajdanvolt dicsőségünket sirató kiadványra utal, hanem a szerkesztők elszántságára, hogy minél több olvasót döbbentsenek rá arra a nyelvi, kulturális és sorsközösségre, amely a Kárpát-medence magyarjai között szétszakíthatatlanul fennáll — függetlenül attól, hogy a határ melyik oldalára kerültek. A Nagy Magyarország vállaltan konzervatív felfogású, magyarságközpontú történelmi magazin. A szerkesztők egyik fontos törekvése, hogy a marxista történetírás máig tartó hatásaitól mentesen, színvonalasan, korrektül tájékoztassa a Magyarország történelme iránt érdeklődőket.

Az Erdélyország magazin tulajdonképpen „az Erdélyben megjelenő Nagy Magyarország”, egyelőre csak borítójukban különböznek az egyszerre megjelenő számok.

Nagy Magyarország eddig megjelent számai

Erdélyország eddig megjelent számai

Szerzőink

Ágoston Balázs, Arday Lajos, Babucs Zoltán, Balassa Zoltán, Balázs-Arth Valéria, Balogh Gábor, Bán János, Bank Barbara, Bazsó Bálint, Benkéné Jenőffy Zsuzsanna, Bodonyi Ilona, Bogár László, Botlik József, Böjte Csaba, Cseh Valentin, Cservák Csaba, Demmel József, Domonkos László, Drucza Attila, Éhn László, Erdélyi István, Fazekas Gábor, Fedeles Tamás, Fráter Olivér, Galambos István, Gergely Jenő, Gottfried Barna, Gulyás László, Hajdú Zoltán, Horváth Attila, Horváth Csaba, Horváth László, Illésfalvi Péter, Juhász György, Katkó Gáspár, Kékesi Raymund, Kiss Balázs (1.), Kiss Balázs (2.), Kókai Sándor, Koltay Gábor, Kosaras Péter Ákos, Koszta István, Kovács Tamás, Kovács Vilmos, Kökény Ferenc, Lomnici Zoltán, ifj. Lomnici Zoltán, Lupescu Radu, Makó Imre, Markó Csaba, Mátéffy Atilla, Medgyesi Pál, Mihálka Nándor, Mihályi Balázs, Mihályi Molnár László, Miszlay Zsolt, M. Lezsák Gabriella, Molnár Imre, Nagy Miklós, Nagy Miklós Mihály, Nagy Szabolcs, Négyesi Lajos, Őze Sándor, Pálosfalvi Tamás, Pásztori-Kupán István, Pintér Tamás, Popély Gyula, Ravasz István, Remeczki Imre, Rózsafi János, Sengel Ferenc, Sokcsevits Dénes, Stencinger Norbert, Szabó Gábor, Szabó Péter, Szakács Árpád, Szakály Sándor, Szász Péter Domonkos, Szávai Ferenc, Szávay István, Szentesi Zöldi László, Szentkirályi Gábor, Takács Gyula, Takács Veronika, Teke Zsuzsa, Tiszai László, Tófalvi Zoltán, Vadkerty Katalin, Veszprémy László, Vincze Gábor, Zétényi Zsolt, Zombori István, Zsákai Piroska

Impresszum

Főszerkesztő: Nagy Miklós Mihály
Lapigazgató: Szakács Árpád
Vezetőszerkesztő: Virág István
Tervezés, tördelés, nyomdai előkészítés: Tóth Gábor, Tóth Mihály
Fotó: Csalavári László
Térkép: Lazányi János
Nyomás: Korrekt Nyomda

Történelemportál

A Kárpátia Stúdió új, színes történelmi magazinjának kettős célkitűzése: egyfelől olyan históriai eseményeket elevenít fel, amelyek feledésbe merültek, másfelől pedig szórakoztatni akar. A történelmi események olykor kegyetlenek és véresek, máskor megnevettetnek, egyúttal tanulságosak is. A történelem oktat és nevel, ám apró epizódjai, a benne szereplő embersorsok megismerése sokszor mégis kikapcsolják az olvasót a mindennapok gondjaiból. Ez is lehet a történetírás feladata! A történelem bármily kicsiny részletei a mai ember számára új históriákat jelenthetnek, ezekkel is érdemes megismerkedni.

Történelemportál eddig megjelent számai

Impresszum

Főszerkesztő-lapigazgató: Szakács Árpád
Főszerkesztő-helyettes: Miszlay Zsolt
Tervezés, tördelés, nyomdai előkészítés: Tóth Gábor, Tóth Mihály
Fotó: Csalavári László
Térkép: Lazányi János
Nyomás: Korrekt Nyomda