Erdélyország történelmi magazin

Eddig megjelent lapszámok

2011/4. szám
Hunyadi János
 • Cseh Valentin: A hosszú hadjárat és a várnai csata
 • Pálosfalvi Tamás: A rigómezei hadjárat
 • Teke Zsuzsa: Hunyadi és az itáliai államok
 • Veszprémy László: Hadviselés a Hunyadiak korában
 • Lupescu Radu: A Hunyadi család eredete
2011/3. szám
A doberdói pokol
 • Nagy Miklós Mihály: Miért nem válhatott világhatalommá az Osztrák--Magyar Monarchia?
 • Pintér Tamás: Magyarok a Doberdón
 • Rózsafi János: Népfelkelők az 1915. évi doberdói harcokban
 • Stencinger Norbert: Gáztámadások a Doberdón
 • Fráter Olivér: Az Urmánczy-expedíció
2011/2. szám
Magyar ősök nyomában
 • Erdélyi István: A magyar honfoglalás és ami előtte történhetett – Egy kutató gondolatai és feltételezései
 • Mátéffy Atilla: A pusztai népek hitvilága
 • Természettudományos őstörténet – Interjú Bíró András Zsolttal
 • Nagy Miklós Mihály: Az Erdélyi Fejedelemség két nagyhatalom erőterében
 • Bank Barbara: A budapesti polgárság kálváriája 1951
 • Arday Lajos: Magyarok a királyi Jugoszlávia Vajdaságában 1918–1941
 • Balogh Gábor: Egy úriember a hiénák közt – Teleki Pál külpolitikája
 • Horváth Csaba: A délvidéki hadjárat
 • Fotók a bevonulásról
 • Meddig tart még a kettős mérce? – interjú Anne Applebaummal
 • Szász Péter Domonkos: Keresztény közéletiség – a politikai katolicizmus irányai 1895–1945 között
 • Böjte Csaba: A szeretet hatalma, nem a hatalom szeretete
 • Molnár Imre: Keresztényszocializmus a Felvidéken
 • Nagy Miklós: Szeged francia megszállása és az ellenforradalom
 • Bank Barbara: Terror, szadizmus, halál – a recski internálótábor története
 • Zsákai Piroska: Magyar Szibéria – Kényszermunkatáborok a Hortobágyon
 • Vincze Gábor: Némi „demokrácia”, némi „igazságszolgáltatás” – A népbíróságok a „népi demokrácia” éveiben (1945–1950)
 • Ravasz István: Végső küzdelem Erdélyért
 • Balogh Gábor: Mi mindent vissza? — Revíziós tervek és koncepciók a két világháború között
 • Szabó Péter: Előkészületek a magyar–román háborúra
 • Szakály Sándor: Örömünnep vagy baljós előjel?
 • Fotók a bevonulásról
 • Domonkos László: Felszabadult fellegvár — magyar írók a bevonulásról
 • Nagy Miklós Mihály: Pacifizmusból proletárdiktatúrába — A Károlyi-kormány honvédelmi politikája
 • Gulyás László: Benešsel Magyarország ellen
 • Balogh Gábor: A Károlyi-kultusz nyomában
 • Vincze Gábor: Sírba vitt titkok — A Tisza-gyilkosság elkövetőinek utóélete
 • Botlik József: Román terrorista merénylet Debrecenben
2010/1. szám
A Székely Hadosztály
 • Vincze Gábor: Marosvásárhelyi dosszié — 1990. március 19-23.
 • Koszta István: A román hadsereg útja a Regáttól Nagyváradig
 • Nagy Szabolcs: A Székely Hadosztály megalakulása
 • Gottfried Barna: Károlyi Mihály szatmárnémeti látogatása
 • Domonkos László: A parancsnok — Kratochvil Károly