A fekete sereg

Magyar célokért fekete sereggel

Amikor a második világháború kezdetén Bajcsy-Zsilinszky Endre történelmi útmutatást keresett a magyarság számára, akkor született meg Mátyás király című kötete. Ennek lapjain megfogalmazta nemzetünk megmaradásának fő motívumát, amely szerint a Duna völgyében nem lehet megalkuvás sem nyugati, sem keleti hatalommal szemben. Hunyadi Mátyás külpolitikája e gondolat megvalósítását szolgálta, és ennek érdekében született meg a fekete sereg, Bajcsy-Zsilinszky értelmezésében egy nagy koncepciójú uralkodóhoz méltó katonai eszköz. E had ugyan a magyar király szolgálatában állt, és hazánk hatalmi helyzetének biztosítéka volt, ám jórészt külföldi zsoldosokból toborozták, és egyben hatásos kiegészítését jelentette a 15. századi magyar hadügynek. Nem mintha ez utóbbi teljes egészében képtelen lett volna megvalósítani feladatát. Ám a nagy király józan és bölcs gondolkodásával helyesen felmérte a Kárpát-medence körüli hatalmi viszonyokat. Felismerte, hogy a nyugati és déli határok felőli katonai fenyegetésnek országa csak oly módon állhat ellen, ha itt, Közép- és Kelet-Európa határán egy olyan erőközpontot hoz létre, amely hatalmi súlyánál, társadalmi, katonai potenciáljánál fogva egyszerre képes mindkét irányban feltartóztatni az ellenséget. E nagy ívű külpolitikai koncepció indíthatta nyugati hadjárataira, ez vezethette birodalma sziléziai, morva és osztrák, valamint stájer területekkel való növelésére. Erre a korábbi magyar haderő már alkalmatlan volt, új típusú sereg kellett. Így a nemzeti célokat részben a zsoldosok intézményével, a fekete sereggel valósította meg. Bármennyi idegen is szolgált azonban a fekete seregben, ennek tarka nemzeti összetétele nem tévesztheti napjaink emberét. Mert Hunyadi Mátyás és legendás hadának története Bajcsy-Zsilinszky Endre tételét bizonyítja, és legfontosabb történelmi tanulsága: független Magyarország nem létezhet kellő haderő nélkül.

Nagy Miklós Mihály
főszerkesztő

Lapozzon bele!

Tartalom

 • Mátyás király rettegett zsoldosai
  Kranzieritz Károly
 • Kinizsi Pál a seregek élén
  Kranzieritz Károly
 • Egy nagy király török háborúi
  Cseh Valentin
 • Mátyás király idegen zsoldosseregének fegyverzete
  Töll László
 • Kiéheztetett ostromlók és szétvert portyázók
  Négyesi Lajos
 • „S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára”
  Cseh Valentin
 • A fekete sereg a német nyelvű forrásokban
  Csermelyi József
 • A fekete sereg nélkül is erős ország
  B. Szabó János
 • A fény temploma (veleméri fotóriport)
 • Csángósors a Szerémségben – interjú Domonkos Lászlóval
  Szakács Árpád
 • Számkivetettek: a magyar görögkatolikusok
  Katkó Márton
 • Tábornoki kar 1946–1956
  Maruzs Roland
 • Rózsává változott kenyér – Árpád-házi Szent Erzsébet
  Vastag Andrea