A Felvidék felszabadítása

Időutazásra invitáljuk a Tisztelt Olvasót, egy olyan esemény bemutatására vállalkoztunk ismét, amelyre a „hivatalos, kiegyensúlyozott és mindenekfelett objektív” történetírás nem szívesen emlékezik.

1938 novemberében a felvidéki magyarság felszabadult abból az elnyomásból, amelybe az embertelen trianoni diktátummal taszították, a nagyhatalmi politika torzszülötte, Csehszlovákia csendben kimúlt. A bevonuló honvédeket a lakosság leírhatatlan örömmel és szeretettel fogadta. A politikát legyőzte a lélek – fogalmazott az eseményekkel kapcsolatban Schöpflin Aladár.

Az első bécsi döntés a XX. századi magyar diplomácia egyik legnagyobb sikere, értékeléséhez jó támpontot nyújtanak a lapban megjelent írások. A tárgyalások során számos lehetősége lett volna a magyar kormányzatnak a megegyezésre, ám a külügyi vezetés karakánul ragaszkodott a kitűzött célok eléréséhez. Ha kellett, konfrontálódott a németekkel is, akik inkább a szlovákokat támogatták a bécsi döntést megelőző időszakban. A stratégia a tárgyalásokon nem a bármi áron való megegyezés volt, hanem a magyar érdekek legmesszebbmenő képviselete.

Mindez ma már történelem, holott érdemes megvizsgálni, mit is tanulhatunk egy letűnt, napjainkban is sokat szidott korból. A kommunista diktatúra hazaáruló külügyi vezetését nemzetpolitikai vonatkozások terén az elvárható minimum sem érdekelte. De vajon lényegileg változott-e valami a rendszerváltás óta a magyar érdekérvényesítést tekintve?

Számunk vendégszerkesztője Nagy Miklós Mihály.

Tartalom

 • Verecke híres útjától Dévény kapujáig – A Felvidék a magyar hadtörténelemben
  Nagy Miklós Mihály
 • Felvidéki helyzetkép 1918–1938
  Popély Gyula
 • A „csehszlovák Maginot-vonal”
  Mihályi Balázs
 • A derceni ütközet
  Bank Barbara
 • Egy titkos küldetés története – Az első bécsi döntés és közvetlen előzményei
  Gulyás László
 • „Megértük a feltámadás napját!” – A Magyar Királyi Honvédség bevonulása a Felvidékre
  Babucs Zoltán
 • „Isten és a Haza nevében: ELŐRE!” – A budapesti 2. és 23. honvéd gyalogezredek részvétele a Felvidék visszacsatolásában
  Babucs Zoltán
 • A felszabadulás képei
 • Katonai berendezkedés a Felvidéken – A M. Kir. Honvédség békeelhelyezésének változásai a visszacsatolást követően
  Illésfalvi Péter
 • Szlovák–magyar „kis háború”
  Mihályi Balázs
 • Hazafi vagy áruló? – Késmárki Thököly Imre politikai szerepvállalása
  Remeczki Imre
 • Az én kedvenc történelmi hősöm
  Pozsonyi Ádám