A horvátok története

Egymásra utalva

A horvát és a magyar nemzet történelme Szent László kora óta együtt halad. Az akkor már csaknem két évszázados Horvát Királyság ugyanolyan fejlettségi fokon állt, mint a magyar. A közös élet politikai keretét hosszú időn át a horvát–magyar perszonálunió adta, amely közel ezer éven át életképesnek bizonyult, ugyanakkor a kora újkor hajnalán egymásra utaltsággá, történelmi kényszerré is vált. A 14. században a Balkán-félszigeten rohamosan terjeszkedő török hódító elleni védekezés szoros társadalmi kapcsolattá kovácsolta a korábbi, viszonylag laza államközösséget. Ám el kell mondanunk, hogy a későbbi századokban közös életünk nem volt súrlódásoktól mentes, hiszen egy alkalommal – a bécsi politika hatalmi játszmájának eredményeként –, 1848–49-ben még háborút is vívtunk egymás ellen. A másik súrlódási pont a magyar tengeri kijáró, Fiume kérdése lett, amelyet a horvát–magyar kiegyezéssel az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában sikerült – legalábbis részben – megoldani. Magyar szempontból a horvát–magyar közös évszázadokban az eredményes, békés együttélés volt túlsúlyban. Ennek alapja maga a Kárpát-medence, amelynek belsejében a magyar, peremvidékén, a tengeri kijárónál a horvát nép él. A Dráva mint határfolyó történelmükben kevésbé elválaszt, mint inkább összeköt. Az együttélés a Monarchia világában virágzik, és a közös állam széthullása mindkét nemzetet egyaránt sújtja. Az 1918. évi összeomlás ugyan véget vethetett a jól működő közös államtérnek, ám az egymás mellett töltött századok emlékét máig nem törölhette el.

Nagy Miklós Mihály
főszerkesztő

Lapozzon bele!

Tartalom

 • Egy középkori sikertörténet
  Sokcsevits Dénes
 • Közösen a török ellen
  Kókai Sándor
 • „A birodalom utolsó reménye” – Jelačić bán és a horvátok 1848–49-ben
  Babucs Zoltán
 • A horvát nemzeti gondolat
  Gulyás László
 • Államiság önállóság nélkül (1868–1941)
  Juhász György
 • Nyaralás az Adrián a „boldog békeidőkben”
  Stencinger Norbert
 • A Szent Korona harmadik birtoka – Fiume
  Nagy Miklós Mihály
 • Horvátország a kommunista Jugoszláviában
  Juhász György
 • Josip Broz Tito és a titóizmus
  Balázs-Arth Valéria
 • A horvát honvédő (függetlenségi) háború
  Sokcsevits Dénes
 • Baráti segítség vagy fegyverkereskedelem? – Interjú Raffay Ernővel
  Szakács Árpád
 • A „Vihar” hadművelet (1995)
  Sokcsevits Dénes