Balfékek kezében Magyarország 1918–1919

Balfékek kezében Magyarország

Az 1918. október 31. és 1919. március 21. között eltelt néhány hónap eseményei alapjaiban változtatták meg a magyar történelem menetét. Az első világháború megrázkódtatásai, az Osztrák–Magyar Monarchia széthullása, a forradalmi mozgalmak és a belpolitikai zavargások, az egyre jobban éleződő társadalmi, gazdasági válság, a politikai életben dúló hatalmi harcok, s nem utolsó sorban az uralkodó elit egyes köreiben teret hódító határtalan pacifizmus szétzilálták a magyar társadalmat, amely így képtelen volt ellenállni a dunai birodalom és a történelmi Magyarország romjain születő utódállamok katonai agressziójának. A magyar társadalom szétesése és az államhatalom tragikus meggyengülése külpolitikai kiszolgáltatottsághoz és a nemzet védtelenségének tömegpszichózisához vezetett, ami később kommunista rendszerbe torkollott — s e társadalmi folyamat nagyban hozzájárult a tragikus trianoni békediktátumhoz. Az ezekben a hónapokban uralomra került és kormányzó politikai elitet a magyar nemzet emlékezete gróf Károlyi Mihállyal azonosítja, akit baloldali mítoszok szerint az ellenzék vezéreként, a köztársaság megteremtőjeként, földosztó grófként, horribile dictu meg nem értett zseniként is ismerhetünk. Más szemszögből úgy tűnhet, a „hasznos idióta” szerepét osztották rá, a legszigorúbb értékelés szerint tevékenysége kimeríti a hazaárulás fogalmát. Herczeg Ferenc szavaival: „szereplésével kiszámíthatatlan kárt okozott az országnak, és oly mérhetetlen gyalázatot hozott a nemzetre, amit vér és könnyek óceánja tudna csak lemosni.”

Tartalom

 • Pacifizmusból proletárdiktatúrába — A Károlyi-kormány honvédelmi politikája
  Nagy Miklós Mihály
 • „Soha többé katonát nem akarok látni!”
  Linder Béla és Károlyi Mihály elhíresült, 1918. november 2-án elhangzott beszéde
 • Károlyi és Mackensen
  Takács Gyula
 • Benešsel Magyarország ellen
  Gulyás László
 • A Károlyi-kultusz nyomában
  Balogh Gábor
 • Felvidéki pillanatképek – Lőcse
  Fazekas Krisztina
 • Román tömegkivégzés Hódmezővásárhelyen 1919-ben
  Makó Imre
 • Őrségi pillanatképek
 • A Trianon Múzeum
 • Titkosított jelentések Párizsból — Interjú Koszta Istvánnal
  Szakács Árpád
 • Csehszlovákia — Az állam, amely elbukott (Dr. Mary Heimann könyvének recenziója)
  Éhn László
 • Sírba vitt titkok — A Tisza-gyilkosság elkövetőinek utóélete
  Vincze Gábor
 • Román terrorista merénylet Debrecenben
  Botlik József
 • Marosvásárhelyi dosszié III. — A románok is alapos leckét kaptak…
  Tófalvi Zoltán
 • Clemenceau magyar unokái