Csepel – A magyar honvédelem szigete

Hároméves a Nagy Magyarország

Az olvasó immár harmadik éve veheti kezébe lapunkat, a Nagy Magyarországot, amely a mai hazai szellemi élet jelentős, konzervatív értékeket tükröző történelmi magazinja. Célkitűzése szerint szakítani próbál napjaink történetírásának még a szocializmus évtizedeiből örökölt szokásával: a kínos vagy kényelmetlen, a liberális értékrendet negatívan tükröző eseményekről nem beszélünk. Pedig éppen ezek az eddig feldolgozatlan események nyomasztják társadalmunkat és kibeszéletlenségük miatt mérgezik mindennapjaink életét, közérzetünket. Magazinunk a továbbiakban is elsősorban a sorskérdéseinket meghatározó történelmi eseményekkel és folyamatokkal kíván foglalkozni, abban szigorúan nemzetünk szempontjait érvényesítve.

Hitünk szerint a történelmi ismeret a nemzettudat legfontosabb formálója és egyben a nemzeti, a hazafias érzés táplálója. Ám ez nem jelentheti egyes témák elhallgatását, egyoldalú beállítását. A történelmi események magukért beszélnek. A történész feladata pusztán annyi, hogy szakmájának szigorú szabályai szerint felderítse és leírja az eseményeket; az értékítélet már az olvasó feladata. A historikus nem vállalkozhat arra, hogy ráerőltesse véleményét az olvasóra; az államilag meghatározott történelmi kánon a diktatúrák sajátja.

Meggyőződésünk, hogy a történelem mindenkié, arról mindenkinek jogában áll saját véleményt alkotni, ám miután ennek érdekében a rendszerváltás óta keveset tettünk, a nemzeti értékek még mindig háttérbe szorulnak. Így feladatunk nem lehet más, mint ennek ellensúlyozására az eddig elhallgatott eseményekről és azok összefüggéseiről konzervatív, nemzeti szempontból írni és szólni.

Nagy Miklós Mihály
főszerkesztő

Csepel 300

Tisztelt Olvasó!

A Nagy Magyarország történelmi magazin Csepelről szóló különleges lapszámát tartja a kezében. Szűkebb pátriánk, Csepel idén ünnepli újjáalapításának 300. évfordulóját. E neves esemény kiváló alkalmat teremt arra, hogy visszapillantsunk történelmünk emlékezetes pillanataira. Egy közösség számára éltető erőt jelent múltjának ismerete és annak tisztelete. Őseink nagyszerű eredményeket és különleges értékeket hagytak ránk, az utódokra, akiknek feladata nem lehet más, mint ezeknek az emlékeknek a megőrzése és továbbörökítése gyermekeinkre és unokáinkra. Polgármesterként rendkívül fontosnak tartom, hogy múltunk minden jelentős és lényeges részét megismerjük, és egyben megmutassuk magunkat a világnak. Meggyőződésem, hogy Csepel múltja sikeres jövőre kötelez bennünket. E lapszám olvasója látni fogja, hogy a magyar történelem ezer szállal kötődik Csepelhez. Itt valósult meg a magyar hadiipar hőskora, és lett Csepel a nemzeti modernizáció egyik meghatározó központja. A Weiss Manfréd Művek korának egyik legfejlettebb ipari üzemeként működött Csepelen. Sikerei és eredményei nemzetgazdasági szempontból is meghatározóak. A Csepeli Szabadkikötő kaput nyitott számunkra a nagyvilág felé. Volt és lesz ereklyés országzászlónk, és van bencés gyökerekkel rendelkező gimnáziumunk is. Jelentős olajipari múlt áll mögöttünk, és a repülőgépgyártásban is nagyszerű eredményeket értünk el. A Magyar Posztógyár és a Csepeli Papírgyár közösségünk szorgalmát és értékteremtő munkáját dicséri. A Duna MGTSZ-t pedig a magyar gombakutatás fellegváraként tartják számon. Ám a szocializmus sötét évtizedei sem kerültek el bennünket. Volt ezért internálótáborunk, és ránk ragadt a „vörös” jelző. De büszkék lehetünk nagyszerű munkásainkra, polgárainkra és eredményeikre, valamint munkástanácsainknak az 1956. évi forradalom és szabadságharcban betöltött szerepére.

Tehát van mire büszkének lennünk.

Németh Szilárd
Csepel polgármestere

Lapozzon bele!

Tartalom

 • A királyok és királynék szigete
  Szakács Árpád
 • Az iparkodó iparos – Weiss Manfréd
  Sengel Ferenc
 • A konzervgyártól a hadiiparig
  Kovács Vilmos
 • Út a csúcsra – A WM az első világháború alatt
  Kovács Vilmos
 • A varsói csata
  Ágoston Balázs
 • Rejtett üzemmódban
  Kovács Vilmos
 • Az olaj hullámain
  Cseh Valentin
 • Csepel szárnyain
  Kovács Vilmos
 • A győri program
  Gulyás László – Szávai Ferenc
 • Repülőgépgyártás a második világháború alatt
  Gulyás László – Kovács Vilmos – Szávai Ferenc
 • A magyar hadiipar élén
  Kovács Vilmos
 • Légi háború a Csepel-sziget ellen (1944)
  Mihályi Balázs
 • A háború viharában
  Mihályi Balázs
 • Internálótábor Csepelen
  Bank Barbara
 • Szigeti veszedelem – 1956
  Sengel Ferenc
 • Álomszocializmus
  Sengel Ferenc
 • A Vörös Csepel mítosza
  Balogh Gábor
 • „Mózes”, a tanár úr jelent
  Fráter Olivér
 • A konvertibilis magyar márka
  Sengel Ferenc
 • Acélos sportváros
  Horváth László