Miért történeti az ősi magyar alkotmány?

Miért történeti az ősi magyar alkotmány?

A magyar történeti alkotmány és a Szent Korona-tan ismerete nélkül a több mint ezeréves magyar államiságot sem felfogni, sem megérteni nem lehet. Ennek ellenére jelenleg mindkettő az elhallgatott magyar történelmi témák listáját gazdagítja. A Szent Korona-tant korábban a marxista, az utóbbi húsz évben a liberális hegemónia szorította ki a történetírásból, a közgondolkodásból, a jogi oktatásból. Így nem meglepő, hogy ma már a konzervatív szemlélet is elsősorban a liberálishoz viszonyul. A koronatan helyreállítását szorgalmazók több táborra szakadtak, hogy csak kettőt említsünk: egyesek szerint jogfolytonossá lehet tenni a jelenlegi alkotmánnyal a Szent Korona-tant, míg mások az egész államberendezkedés megváltoztatást javasolják. A történeti alkotmány az évezredes magyar államiság gerince. A szovjet mintára kreált alaptörvényünk 60 éves. Igaz, a tartalma kicserélődött, de az államiság alapját jelentő mai írott alkotmány szabad utat engedett országunk kirablásának, a nemzeti vagyon elherdálásának. Az Alkotmánybíróság valóságtól elrugaszkodott értelmezései (pl. a 11/1992. (III. 5.) Ab határozat) miatt a kommunista bűnösök is elkerülték a felelősségre vonást a kilencvenes évek elején.

A Nagy Magyarország karácsonyi számának a célja, hogy megismertessen egy másik, a szakrális hagyományba ágyazódott, ugyanakkor a nemzeti megmaradásunk alapját jelentő jogi és eszmerendszert. A téma annyira nagy és gazdag, hogy bemutatására nem törekedhettünk a teljesség igényével, így a későbbiekben még több részletét kifejtjük.

Tartalom

 • Történeti alkotmányunk múltja és jövője
  Zétényi Zsolt
 • A történeti alkotmány forrásai
  Horváth Attila
 • Az ellenállási jog a magyar történelemben
  Pásztori-Kupán István
 • A Szent Korona a protestáns hagyományban
  Pásztori-Kupán István
 • A Szent Korona-eszme a szakirodalom tükrében
  Kékesi Raymund
 • A Függetlenségi Nyilatkozat és a boldogsághoz való jog
  ifj. Lomnici Zoltán
 • Visszaállítható-e a történeti alkotmány?
  Cservák Csaba
 • A legfelsőbb bíráskodás kialakulása
  Lomnici Zoltán
 • Andrei Şaguna – egy politikai kalandor román főpap
  Vincze Gábor
 • Gozsdu Manó – egy patrióta román politikus
  Vincze Gábor
 • Ki az állampolgár?
  Takács Veronika
 • Erdélyi pillanatképek
  Szakács Árpád
 • Kép-mesék – vitéz Tankó Antal, a csángó veterán
  Takács Veronika
 • Az én kedvenc történelmi hősöm
  Kaló Imre